Nyheder

Sidste års insemineringer gav to vædderlam: 508 og 523 som skal bruges til 25 2 års får. På den seneste hitliste under egen tilvækst er afkom efter insemineringerne i 2013 dominerende i toppen. Det understreger at avl er andet en eksteriør! Det bliver spændende at se hvordan næste års afkom med 25 % englænder klarer sig..

Målsætning

Målsætningen hos Seem Texel er at fremavle sunde og stærke får i kombination med et godt eksteriør.
 
Der fokuseres på gode moderegenskaber, høj tilvækst hos lammene og en slagtekvalitet i top med god muskelfylde og ringe fedtansætning.  

Avlstiltag

 
For at fremme avlsarbejdet benyttes følgende avlstiltag:
 
  1. Alle dyr er registrerede i fåreregistreringen. Ud fra fødselsvægt, 2 og 4 mdrs. vægte udregnes tilvækst der sammen med viden om læmningerns forløb indgår i dyrenes indeks.
  2. Alle lam scannes for rygmuskulaturens udvikling. Rygmusklens tykkelse er arvbar og målet er øgning af rygmusklens fylde.
  3. Der benyttes kun væddere med genotype 1 (ARR/ARR). Genotype 1 dyr er kendetegnet ved størst resistens imod scrapie - fårets "kogalskab".
  4. Der testes løbende dyr for anlæg af dobbelt lårmuskulatur som har 5-10% større køller end dyr uden disse anlæg. Testen udføres af Innovis i England. Dyr med dobbelt anlæg betegnes med Myomax Gold.
  5. Kåring af får og væddere. 

Klovsyge

Klovsyge

Besætningen er testet negativ i august 2011 og der har siden ikke været halthedssymptomer.
 
Som dyrlæge vil jeg opfordre alle besætninger til at undersøge om der skulle være klovsyge i besætningen. Derudover bør det gøres til en regel kun at købe dyr fra besætninger testet negativt.
 
 
 
Klaus Snede Pedersen  | Tlf.: 24455649 | ksp@ribedyreklinik.dk